2016/11/26

Pace

Pe drum cu stele,
Arzând ca ele,
Colinzi... și-ți place.
E vis. E pace.

2016/11/17

Regele cu pumnii plini


„Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt.” (Eclesiastul 4:6)


Născut - ca tine - pentru a fi un om „iubit de Domnul” (2 Samuel 12:24), Solomon a ajuns să primească „o inimă înțeleaptă și pricepută, (...) bogății și slavă” (1 Împărați 3:12-13) de neîntrecut.


„Dumnezeu a dat lui Solomon întelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. (...) și faima lui se răspândise printre toate neamurile dimprejur. A rostit trei mii de pilde și a alcătuit o mie cinci cântări. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui.” (1 Împărați 4:29-34)


Îl vedem aici ca om binecuvântat de Dumnezeu. Nu-i așa că trebuie să ai ceva timp liber ca să compui peste o mie de cântări? Plus trei mii de pilde. Și să stai să le prezinți musafirilor din toată lumea... Era rege, iar împăratul oricât ar duce-o de bine - are, totuși, o grămadă de responsabilități pe cap. S-a preocupat cu lucruri frumoase, de folos atât pentru el cât și pentru toți cei cu care colabora. Îmbina lucrul cu recreația. Aceasta a fost mâna lui plină de odihnă. Și ce influență minunată a avut!


Dar ce trudă și câtă goană după vânt când a căzut în plasa distracției! Numai el o poate spune. Când deschizi Eclesiastul, simți gustul amar al celor doi pumni plini cu nimic. Și câți tineri nu aleargă să prindă ceva - nici ei nu știu ce - dar rămân cu pumnii plini cu deșertăciunea goanei după vânt?


Dacă vei învăța cândva o lecție, poate că vei spune ca Solomon: „adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale”... (Eclesiastul 12:1) Solomon a spus-o pentru tine. Tu - om din ultima generație - cui o vei spune?

(sursa imaginii)

2016/11/16

E un început


Dovedește înțelepciune trăind
Și învățătură vorbind.

Cuvintele minții să le pricepi ușor
Și bunul simț să te facă atrăgător.

Dreptatea nu ocoli nicicând
Dar fii la judecată blând.

Nepărtinire să dovedești
Pe nimeni să nu disprețuiești.

Primește agerime de minte
În lucruri serioase și-n jocuri de cuvinte.

Cunoștință și chibzuință
Pricepere, iscusință

E un început de știință...

2016/11/11

Facerea


Prima zi

Pustiu și gol, sufletul meu
Zăcea în întuneric greu
Dar vocea Ta blândă, senină
A spus ușor: „Fie lumină!”...
Din noapte zi a răsărit
Și Tu pe veci le-ai despărțit.


Mai aproape

E cerul mai aproape...
Ai despărțit ape de ape
Ai desenat cu nori
Și ei - ca noi - tot călători.


Parfum

Ai pus iubire în culori,
Parfum în miile de flori,
Unul cu altul să simțim
Și să trăim să dăruim.


Speranțe

Ai luminat și cerul meu
Speranțe mii sclipesc mereu
Și timp mi-ai dat să le privesc
Cu dor mai mult să Te iubesc.


Mai sus

Deasupra pământului
Pe-ntinderea cerului
Gânduri de pace și dor:
Un porumbel în zbor.


Rugă

Sunt slab, stăpân nu pot să fiu
Sunt doar un om și Tu-l ții viu
Dar lutul vechi Îl poți uita:
Dă-mi chipul și asemănarea Ta!

(sursa imaginii)

2016/11/10

Începutul


Toate au un început,
El a zis și s-a făcut.
De atunci și tot mereu,
Niciun început nu-i greu,
Când e-acolo Dumnezeu.

(după Geneza 1:1)

2016/11/06

De ce n-ai plâns?


De ce n-ai plâns când M-au scuipat
M-au ocărât, M-au biciuit...?
Ai râs, ai râs și ai plecat
Iar Eu rămas-am umilit.

De ce n-ai plâns când am căzut
Sub cruce, sub a ei povară?
Ai fost acolo, M-ai văzut
Și-ai râs. A câta oară?

De ce n-ai plâns când Mi-a fost sete…
Și ți-am cerut un strop să-mi dai?
Ai pus oțet într-un burete
Și-un zâmbet batjocoritor în grai.

De ce n-ai plâns când din senin a dispărut
Lumina... în ceas de doliu adâncit?
Nu ai mai râs, căci te-ai temut.
Dar nu te-ai pocăit.

Din râsul tău tristețea ai cules
Și nicio pace nu ți-a dat
Ai vrea acum să ai de-ales
Dar prea târziu ai cugetat.

Privește


Privește dincolo de ceea ce vezi
Aceasta înseamnă să crezi.

Ascultă nu numai cu urechile
Vei culege mereu bucuriile.

Visează mai sus de necuprins
Și nu vei fi nicicând învins.

E Cineva, El nu te minte.
Privește-L. Ascultă, visează și simte.