2012/02/28

Suma a două numere - C++, CodeBlocks

Suma a două numere (cu fişiere) - problemă rezolvată
În fişierul adunare.in avem cele două numere a şi b, fiecare pe un rând.
În adunare.out se va scrie suma numerelor. (a + b < 2 000 000 000)

adunare.in
100
20

adunare.out
120

main.cpp

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{
    long a, b;
    ifstream f ("adunare.in");
    ofstream g ("adunare.out");
    f >> a >> b;
    g << a + b;
    return 0;
}

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu